INNOVATIONSHUSET, KØBENHAVNS KOMMUNE

Design driven business cases

Innovationshuset er en enhed under Økonomiforvaltningen, der arbejder med at systematisere innovation på tværs af kommunen, og hjælper forvaltningerne med at gøre det, som de allerede gør godt, bedre. Innovationshusets arbejde er dybt forankret i design tænkning med udspring i Ideo’s D-School.

En stor udfordring i kommunen og det offentlige generelt er, at mange effektiviseringer gennemføres som grønthøster uden reel indsigt i, omde iværksatte tiltag også skaber de ønskede forbedringer, og i hvilken gradde gør det. Der er to sider til sagen; Dels at få øje på effektiviserings­mulig­hederne og -potentialet (business cases, BC) og dels at sikre gevinsterne i den efterfølgende implementering (gevinstresalisering). Københavns Kommune arbejder allerede med business cases, hvorimod begrebet ”gevinstrealisering” er nyt og uafprøvet terræn.

Innovationshuset modtog medio 2016 fra forvaltningsdirektøren en fore­spørgsel om afdækning og via nye innovations­metoder udvikle løsninger, der kan styrke kommunens evne til at opnå større gevinstrealisering på tværs. Permanent Beta gennem­føre et pilot­projekt, der omfattede at udvikle en digital prototype for et busi­ness cases værktøj til kommunen. Opgaven bestod i at gennem­føre analyse, opstille personaer, idéudvikle og designe et bud på en BC-prototype til test.

Forprojektet viste tydeligt potentiale og skabte en sådan interesse i direktørkredsen, at Innovationshuset medio 2017 modtog omk. 600.000 kr. i bevilling samt indgik partnerskab med fire forvaltninger om et decideret gevinstrealiseringsprojekt.

For at nå frem til ideudviklingen og den efterfølgende prototype gennemførte vi:

  • 16 dybde interviews med interessenter fra forskellige niveauer i organisationen, heraf halvdelen med forvaltningsdirektører.
  • Markedsanalyse af fire udbydere og deres produkter.
  • 17 findings opstillet.
  • 4 personaer udarbejdet med indsigter, Point of view + How-might-we
  • 18 forskellige designforslag udviklet.
  • 1 prototype specificeret – 3 test gennemført.